MIMOSA

2004 – EP

 • Mimosa - Mimosa
  4:11
 • Mimosa - Malevo
  3:43
 • Mimosa - Smells Like Cuerpo
  4:41
 • Mimosa - Cumbia Sicodelica
  3:19
spot-white
goo-white
apple-white
dee-white
you-white
amazon-white